Zastupujete vzdelávaciu inštitúciu a chcete zadarmo inzerovať na portáli Edumarket.sk? Tu je návod, ako na to:

 

Registrácia:

 • Kliknite na Registrovať (hore) alebo Vytvoriť profil (dole).
 • Zvoľte typy a kategórie vzdelávacích príležitostí, ktoré ponúkate. Pre výber viacerých kategórií podržte CRTL. Na základe toho Vás budú môcť vyhľadať návštevníci stránky v časti Kto vzdeláva.
 • Vyplňte profil vzdelávacej inštitúcie, postupujte podľa pokynov, pridajte fotogalériu a  videoprezentáciu.
 • Odložte si prihlasovacie meno a heslo!
 • Počkajte na schválenie registrácie. Informácia o schválení registrácie Vám príde emailom.

Ponuky:

 • Kliknite na Pridať ponuku (hore) alebo Pridať ponuku (dole)
 • Zvoľte typ ponuky. Typ určite intuitívne, alebo sa riaďte touto pomôckou:

          Diskusie, prednášky: Najkratšie podujatie (obyčajne 1-2 hod.)

          Konferencie, workshopy, semináre: Jednorazové vzdelávacie podujatie (obyčajne 1-2 dni – po sebe idúce dni)

          Kurzy: Vzdelávacie podujatie trvajúce dlhšiu dobu (obyčajne niekoľko týždňov až niekoľko mesiacov) v dohodnutých intervaloch.

          Online kurzy: Vzdelávanie prebieha výhradne online formou

          Štúdium na strednej škole: Stredoškolské vzdelávanie, vrátane vyššieho odborného vzdelávania.

          Štúdium na vysokej škole: Vysokoškolské vzdelávanie

 • Vyberte kategóriu, ak je taká možnosť. Kategória je dôležitá, pretože na základe nej si budú návštevníci stránky filtrovať ponuky.
 • Vyplňte profil podľa pokynov. Nepoužívajte žiadne divoké formáty, ani dlhé a zbytočné texty. Keď kopírujete texty z iných stránok, odporúčame používať klávesovú skratku CRTL+SHIFT+v, aby sa formát textu zjednotil. Do položky O ponuke zadajte to, čo robí danú ponuku výnimočnou. Pre všeobecný opis slúžia ďalšie položky. Dátum ukončenia zverejnenia ponuky zadajte vo formáte deň.mesiac.rok, napr. 7.4.2017 Ak to nedodržíte, ponuka sa vymaže po 14 dňoch.
 • Obrázok je ilustračný a priraďuje sa automaticky a náhodne podľa zvolenej kategórie. Ak sa náhodou nepriradí ihneď, priradí ho neskôr administrátor.
 • Ponuka sa zverejní ihneď.

Články:

 • Napíšte taký článok, z ktorého sa čitateľ niečo nové naučí. PR články budú vymazané. Pod každým Vaším článkom sa zobrazujú vaše vzdelávacie ponuky.
 • Článok podlieha schvaľovaniu zo strany administrátora.