CHRP – Základný certifikát v HR Karadžičova 2, Bratislava, Slovensko
Zverejnené august 1, 2018 / 252
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ľudské zdroje a personalistika
Cena kurzu : 2 150 € + DPH
Lektor : Vanda Šinkova -  je členkou medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD. Ako certifikovaný školiteľ zastrešuje a tiež školí študijné programy CIPD v krajinách strednej a východnej Európy. Vanda je zároveň lídrom CIPD Centre of Excellence pre tento región. Predtým bola viac ako 15 rokov zodpovedná za kompletnú agendu riadenia ľudských zdrojov v PwC na Slovensku, kde sa venovala organizačnému rozvoju a rozvoju talentov, strategickému HR manažmentu, talentmanažmentu, odmeňovaniu. Počas práce v PwC spolupracovala a spolupracuje aj na rôznych poradenských projektoch v oblasti riadenia a rozvoja zamestnancov.
Termín začiatku kurzu : 18.3.2019
Trvanie a organizácia kurzu :
 • Študijný program pokrýva všetky kľúčové oblasti HR.
 • Program je interaktívny, podporuje vytváranie kontaktov s ostatnými študentmi a používa prípadové štúdie.
 • Výsledky najnovších výskumov a poznatky odovzdávané prostredníctvom študijných materiálov a online platformy.
 • Skúšky sú vo forme vypracovania reportov, esejí, alebo praktických cvičení so spätnou väzbou.
 • Kurz je v anglickom jazyku.
 • Študenti majú nepretržitú podporu zo strany školiteľa počas celej doby štúdia.
 • Akadémia má status CIPD Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne.
Pre koho je kurz určený : The Foundation Certificate in Human Resources Practice (CHRP) je kvalifikácia vhodná pre tých, ktorí pracujú alebo zamýšľajú pracovať v oblasti HR a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti alebo chcú podporiť svoju kariéru profesijnou kvalifikáciou CIPD.
Ako sa prihlásiť : Registrácia je možná vyplnením registračného formulára TU.
Akreditovaný vzdelávací program : Áno
Program :
 • HR profesionál
 • Princípy fungovania organizácií a rola HR
 • Riadenie, zaznamenávanie, analýza a využitie informácií v HR
 • Zavádzanie zmien v organizácii a rozvojových aktivít
 • Získavanie a rozvoj talentov
 • Riadenie výkonu a odmeňovanie
 • Príprava a nastavenie vzdelávacích aktivít
O ponuke :

PwC Akadémia je akreditovaným poskytovateľom CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) kvalifikácií a získala status Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne. Organizuje, koordinuje a riadi CIPD kvalifikácie v 13-tich krajinách Európy. Viac podrobnosti o programe najdete TU.


Diskusia

Podobné ponuky