De-polarizácia: Ako premosťovať rozdelené komunity Štúrova Ulica 13, Bratislava, Slovensko
Zverejnené jún 13, 2019 / 20
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Osobný rozvoj
Cena kurzu : 70 EUR
Lektor : Dušan Ondrušek
Termín začiatku kurzu : Presný termín konania kurzu nájdete na: https://www.pdcs.sk/sk/kurzy-pdcs
Trvanie a organizácia kurzu : Kurz je 1-dňový. 
Výstup po absolvovaní kurzu : certifikát
Akreditovaný vzdelávací program : Nie
O ponuke :

V hodnotovo rozdelených skupinách a komunitách sa nám väčšinou nedarí nachádzať konsenzus. Organizovať a viesť dialóg v skupinách, ktoré stoja proti sebe, je mimoriadne ťažké – technicky a v prekonávaní pocitov krívd, nepochopenia. Napriek tomu je to mimoriadne potrebné. Hlavné zameranie kurzu sú postupy zamerané na depolarizáciu a nachádzanie konsenzu.

V kurze sa venujeme pojmovému vyjasneniu, čo je polarizácia, depolarizácia, budovanie konsenzu, diskusné postupy pre strety názorovo protichodných alebo nekomunikujúcich skupín (napr. ľudia s iným kultúrnym pozadím, ľudia rôznych generácií, liberáli a konzervatívci, ľavičiari a pravičiari, zástancovia otvorenej a zatvorenej spoločnosti, starousadlíci vs. novoprišelci a obrancovia globálnych a lokálnych hodnôt, skupiny, ktoré sa orientujú na budúcnosť vs. skupiny, ktoré sa orientujú na hodnoty minulosti, ap.).

Začneme poznatkami o tom, ako vyzerajú procesy polarizácie a depolarizácie (koncepcia Barta Bransma), pomenujeme polarizačné roly (pusher, joiner, silent, bridger, scapegoat) a zvlášť sa zameriame na rolu „premosťovačov“ v procesoch eskalácie napätia a hodnotovej polarizácie. Pomocou video-ukážok si vysvetlíme a budeme analyzovať vybrané prípadové štúdie o práci v rozdelených komunitách.

Prostredníctvom rozboru videí a prehrávania rolových situácii si vyskúšame, ako postupovať v dialógu predstaviteľov rozdelených komunít. Ukážeme si postupy v prípade metód „vyjednávacích tímov“, komunikácie prostredníctvom úlohových skupín a komunikácie v prípade tzv. „konferenčného modelu“ pri prekonávaní rozporov v komunitách. Vyskúšame si, ako pripraviť programy pre prácu v hodnotovo rozdelených komunitách.

Tento kurz lektorsky zabezpečuje Dušan Ondrušek, psychológ so 40-ročnou praxou na Slovensku a v zahraničí. V časti programu s cvičením prispeje ako hosť trénerka Zuza Fialová.

Účastníci kurzu získajú certifikát, elektronické materiály k téme (vo formáte PDF), ako aj písomné materiály k cvičeniam a zoznam odporúčanej literatúry.


Diskusia

Podobné ponuky