„Doctor of Business Administration“ Košťova 1, Košice, Slovensko
Zverejnené november 13, 2017 / 304
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Košice / Košický kraj
Kategória : Financie, manažment a ekonomika
Cena kurzu : 2800 eur
Lektor : Odborný garant: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA, MBA, LL.M, MSc., NS
Termín začiatku kurzu : 1.10.2019
Trvanie a organizácia kurzu : Doba štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia (180 hodín)
Pre koho je kurz určený : Základná kvalifikačná požiadavka: štúdium je určené pre absolventov vysokoškolského štúdia rôznych typov škôl, minimálne druhého stupňa
Ako sa prihlásiť : V prípade záujmu volajte na  tel. č.:  0911 635 161,  0911 367 372, e-mail: vsbm@vsbm.sk
Výstup po absolvovaní kurzu : medzinárodne akceptovaný titul DBA
Akreditovaný vzdelávací program : Áno
Program : Zimný semester : - Manažérstvo bezpečnostných systémov - 6 hod. (5 kreditov) - Ekonomika bezpečnostných služieb - 6 hod. (5 kreditov) - Projektový manažment - 6 hod. (5 kreditov) - Bezpečnostné koncepcie, bezpečnostné stratégie - 6 hod. (5 kreditov) - Záverečný test Letný semester: - Práca na záverečnej práci DBA - obdoba dizertačnej práce - Konzultácie s učiteľom - 10 kreditov - Záverečná obhajoba práce
Čo sa naučíš : Absolvent získava diplom „Doctor of Business Administration“ (vydaný v slovesnkom a anglickom jazyku)
O ponuke :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach a IPE Management School - Paris, na základe dohody o spolupráci vysokých škôl, a v rámci akreditácie zahraničného partnera ponúkajú podiplomové štúdium pre manažérov a podnikateľov: „Doctor of Business Administration“ Dĺžka štúdia: 1 akademický rok (10 mesiacov) - 2 semestre štúdia

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Diskusia

Podobné ponuky