Fotografický dizajn Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Jakobyho, Košice, Slovensko
Zverejnené január 30, 2017 / 319
Okres/Kraj : Košice / Košický kraj
Kategória : Umenie a umeleckoremeselná tvorba
Spôsob ukončenia štúdia : maturitná skúška
Termín na zaslanie prihlášky : 28.02.2017
O prijímacom konaní : Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok a dobrý prospech.
Čo po škole : Absolventi odboru majú široké predpoklady uplatnenia v praxi: od profesionálnych fotografických štúdií, cez reportážnu alebo dokumentárnu prácu v tlači až po reklamné agentúry či televízie. Ich odborná príprava im tiež umožňuje úspešne študovať na vysokých školách umeleckého zamerania.
O ponuke :

Odbor fotografický dizajn je zameraný na rozvoj individuálnej umeleckej osobnosti študenta. Pripravuje ho pre prax, v ktorej bude vedieť tvorivo riešiť úlohy v oblasti fotografického dizajnu.

Žiaci sa postupne zoznamujú s jednotlivými žánrami fotografie: zátišie, krajina, architektúra, reportáž, reklama, portrétna a módna fotografia. Popri zvládnutí klasických fotografických postupov sa dôraz kladie na praktickú a tvorivú prácu v oblasti fotografického dizajnu v tlači (katalóg, plagát, billboard,...), v interaktívnych médiách (web, CD-rom, baner, flash-animácia) až po využitie fotografického videnia v oblasti videa, filmu a TV-reklamy.


Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Diskusia

Podobné ponuky