HR Akadémia Karadžičova 2, Bratislava, Slovensko
Zverejnené júl 26, 2018 / 299
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ľudské zdroje a personalistika
Cena kurzu : 1 750 € + DPH
Lektor : Vanda Sinkova. Vanda je členkou medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD. Ako certifikovaný školiteľ zastrešuje a tiež školí študijné programy CIPD v krajinách strednej a východnej Európy. Vanda je zároveň lídrom CIPD Centre of Excellence pre tento región. Predtým bola viac ako 15 rokov zodpovedná za kompletnú agendu riadenia ľudských zdrojov v PwC na Slovensku, kde sa venovala organizačnému rozvoju a rozvoju talentov, strategickému HR manažmentu, talentmanažmentu, odmeňovaniu. Počas práce v PwC spolupracovala a spolupracuje aj na rôznych poradenských projektoch v oblasti riadenia a rozvoja zamestnancov.
Termín začiatku kurzu : 07.02.2019
Trvanie a organizácia kurzu : Polročný študijný program v slovenskom jazyku, prebiehajúci formou workshopov, pokrývajúci kľúčové oblasti HR. Praktická aplikácia s využitím prípadových štúdií, skupinových a individuálnych zadaní a aktivít. Práca s výsledkami najnovších výskumov, teórií a aplikačnej praxe. Interaktívny program zostavený z facilitovaných workshopov v rámci 4. modulov. 8 školiacich dní a úvodný webinár. Na záver, prezentovanie krátkej prípadovej štúdie aplikovania HR iniciatívy vo firemnom prostredí. Podpora zo strany školiteľa počas celej doby štúdia. Štúdium ukončené PwC Certifikátom.
Pre koho je kurz určený : HR Akadémia je študijný program vhodný pre ľudí z biznis prostredia so záujmom rozšíriť si HR vedomosti a zručnosti alebo podporiť svoju kariéru poznaním a aplikovaním najnovších trendov z oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Ako sa prihlásiť : Registrácia je možná vyplnením registračného formulára TU.
Výstup po absolvovaní kurzu : PwC certifikát
Akreditovaný vzdelávací program : Áno
Program : Agilné HR/ Dáta v HR/ Stratégia odmeňovania/ Globálne trendy v nábore
O ponuke :

PwC Akadémia je akreditovaným poskytovateľom CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) kvalifikácií a získala status Centre of Excellence pre Akadémie v CEE regióne. Organizuje, koordinuje a riadi CIPD kvalifikácie v 13-tich krajinách Európy.
Vychádzajúc zo skúseností vzdelávania v oblasti HR, znalostí zo svetovej siete PwC a CIPD ako profesijnej organizácie, prinášame produkt HR Akadémia. Našim cieľom je prispieť k rozvoju agilného HR na Slovensku a vytvoriť inšpiratívne študijné prostredie na zdieľanie skúseností. 
Viac podrobnosti o programe najdete TU.


Diskusia

Podobné ponuky