Všetky služby portálu Edumarket.sk sú bezplatné. V súčasnej dobe neponúkame žiadne platené služby. V budúcnosti plánujeme rozšíriť naše služby o tieto možnosti reklamy:

  • bannerová reklama
  • zvýhodnené postavenie ponúk vzdelávania a profilov vzdelávacích inštitúcií
  • PR články

Ak myslíte, že by ste mohli mať o niektorú z týchto služieb záujem, ozvite sa nám na info@edumarket.sk.