Kurz Business Angličtiny Košice Moyzesova 24, Košice, Slovensko
Zverejnené august 14, 2017 / 523
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Košice / Košický kraj
Kategória : Cudzie jazyky
Cena kurzu : 199
Lektor : http://jazykova-skola.sk/obchodna-anglictina-kosice/
Termín začiatku kurzu : 25.9.2017
Trvanie a organizácia kurzu : http://jazykova-skola.sk/obchodna-anglictina-kosice/
Pre koho je kurz určený : http://jazykova-skola.sk/obchodna-anglictina-kosice/
Ako sa prihlásiť : http://jazykova-skola.sk/obchodna-anglictina-kosice/
Výstup po absolvovaní kurzu : Certifikát o absolvovaní kurzu
Akreditovaný vzdelávací program : Áno
Program :
  • Kurz rozdelený do 2 študijných trimestrov – Obchodná Angličtina 1  a Obchodná Angličtina 2
  • Vhodný pre študentov ekonomických smerov, finančných analytikov, bankárov, manažérov a ľudí z prostredia biznisu.
  • Využívame overené know-how  a kurzy ozvláštňujeme o prvky soft-skills pre úspešné zvládnutie jazykových certifikácií ako BEC (Business Enlgish Certificate). Po úspešnom zvládnutí kurzu je absolvent pripravený na Cambridgeské certifikácie.
  • Na kurze vyučujeme aj pomocou vlastných materiálov, ktorými doplňujeme profesionálnu literatúru.
  • Obchodná angličtina sa v Academy učí od roku 2011 a profesionálne sa jej venujeme ako konzultanti a tlmočníci aj mimo našich kurzov
  • Po absolvovaní ste pripravení na jednodňový prípravný kurz BEC, prípadne skúšku BEC.
Čo sa naučíš : http://jazykova-skola.sk/obchodna-anglictina-kosice/
O ponuke :
Kurz “Obchodná angličtina” je zameraný na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie, písanie) a sociálnych zručností, (komunikácia, vyjednávanie, prezentovanie, argumentácia a riešenie konfliktných situácií) prípadne ako príprava na medzinárodný certifikát BEC (Business English Certificate). Kurz „Obchodná Angličtina je vhodný“ ako pomocná príprava na balík certifikácií ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), no nezameriava s výuku manažmentu a projektového riadenia ako takého. Preto je dôležité, aby študenti mali aspoň základné povedomie o svete biznisu a financií. 

Diskusia

Podobné ponuky