Master of Business Administration (MBA) Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené marec 9, 2018 / 357
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Financie, manažment a ekonomika
Termín začiatku kurzu : priebežne počas celého roka
Trvanie a organizácia kurzu : Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka. Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.
Pre koho je kurz určený : Manažérske MBA štúdium realizované lektormi so skúsenosťami z britských programov v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Nami ponúkaný MBA program vychádza z najlepšej britskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotuNaše MBA programy sú určené individuálnym záujemcom – podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem a organizácií, predstaviteľom neziskového sektoru, štátnej správy a samosprávy a všetkým ostatným, ktorí chcú efektívne rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti manažmentu so zameraním na prepájanie teoretických znalostí a praxe, získať nové kontakty a štúdium si poriadne užiť.
Ako sa prihlásiť : Viac informácií o štúdiu, lektoroch a jednotlivých moduloch výuky a prihlášku nájtedete tu!
Výstup po absolvovaní kurzu : Diplom MBA
Akreditovaný vzdelávací program : Áno
Program : Viac informácií o Executive MBA tu! Viac informácií o MBA pre právnikov tu!
O ponuke :
Klasické ekonomické štúdium je zamerané predovšetkým teoreticky a od študentov sa nevyžaduje konfrontácia teórie s praxou ani jej okamžité uplatnenie. Naopak, u MBA štúdia sa predpokladá, že študent je v businesse už etablovaný, obvykle v manažérskej či inej exekutívnej pozícii a pre túto prax aplikuje získavané znalosti. Výučba je tak orientovaná prakticky a je veľmi efektívna s ohľadom na vyťaženosť študujúcich. Medzi študentami je tiež veľkou výhodou vzájomný o networking.

Diskusia

Podobné ponuky