Master of Laws (LL.M) Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené marec 9, 2018 / 354
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Legislatíva, právo a audit
Termín začiatku kurzu : priebežne počas celého roka
Trvanie a organizácia kurzu : Štandardná doba štúdia až po promóciu je do jedného roka. Výučba prebieha v sobotu v intervale cca. jedenkrát za 4 týždne. Výnimkou je iba prvé stretnutie, ktoré je dvojdňové: úvodný workshop s networkingom je v sobotu a druhý deň v nedeľu nasleduje prvý výučbový modul. Výučba je organizovaná tak, aby sa vyhla štátnym sviatkom a obdobiu prázdnin. Medzi dňami výučby je priestor na konzultácie a prípravu písomných projektov.
Pre koho je kurz určený : Právnické LL.M štúdium realizované lektormi z právnej oblasti v slovenskom a českom jazyku za exkluzívnu cenu. Náš program vychádza z najlepšej anglosaskej tradície, ktorú sme doplnili o inovatívne služby, aby našim študentom poskytoval maximálnu hodnotu Nami ponúkané LL.M programy sú určené individuálnym záujemcom z oblasti biznisu, práva a verejného sektoru, teda najmä podnikateľom, manažérom a zamestnancom firiem aj predstaviteľom neziskového sektoru a štátnej správy, právnikom, ktorí chcú získať či prehĺbiť si právne povedomie a rozvinúť svoje znalosti a zručnosti v oblasti práva v kontexte podnikania. Popri štúdiu v otvorených skupinách a pre individuálnych záujemcov ponúkame aj štúdium vytvorene na mieru pre uzatvorené firemné skupiny.
Ako sa prihlásiť : Viac informácií o štúdiu, lektoroch a jednotlivých moduloch výuky a prihlášku nájtedete tu!
Výstup po absolvovaní kurzu : Diplom LL.M
Akreditovaný vzdelávací program : Áno
O ponuke :
Oproti klasickému štúdiu práva, ktoré je zamerané predovšetkým teoreticky, sa od študentov obyčajne nevyžaduje okamžité uplatnenie ich teoretických znalostí v praxi sa u LL.M štúdia naopak predpokladá, že študent je v podnikaní už etablovaný, zúčastňuje sa samostatného podnikania, alebo je v manažérskej, či inej výkonnej pozícií a bude tak bezprostredne aplikovať získané znalosti do svojej praxe. Výučba je preto orientovaná prakticky a je vedená s ohľadom na vyťaženosť študujúcich a podporu ich networkingu.

Diskusia

Podobné ponuky