MSc – Master of Science Záhradnícka 60, Bratislava, Slovensko
Zverejnené november 10, 2018 / 153
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Ostatné spoločenské odbory
Názov študijného odboru : MSc - Master of Science
Akademický titul : MSc - Master of Science
Čo po škole? : Uplatnenie vo sfére vybraného štúdia
O ponuke :

MSc – Master of Science

MSc – Master of Science ponúka študentom rozšírenie ich doterajších teoretických vedomostí z predchádzajúceho štúdia. Študenti nie sú povinní mať žiadne predchádzajúce pracovné skúsenosti. Počas štúdia sa budú venovať hlbšej teórií v obore, ktorý si vybrali.

Štúdium umožňuje študentom rozvíjať svoje vedomosti v konkrétnej oblasti podnikania. Osnovy sa zameriavajú na vývoj analytických a technických zručností. Študenti počas štúdia využívajú rôzne vedecké a výskumné metódy, hľadajú odpovede na hypotézy, potvrdzujú a vyvracajú stanovené hypotézy.

Dĺžka štúdia je od 12 do 24 mesiacov.

Manažérske štúdium MSc ocenia predovšetkým študenti, ktorí sa chcú venovať vedeckej a teoreticko-vedeckej činnosti a chcú hľadať odpovede na všeobecné otázky daného oboru. Tento program je vhodný pre študentov, ktorí hľadajú odpovede na širšiu problematiku trhu, alebo spoločnosti prostredníctvom teoreticko-výskumných a vedeckých metód a stanovujú si rôzne hypotézy, ktoré v priebehu teoreticko-vedeckého výskumu  a bádania chcú potvrdzovať alebo vyvrátiť. MSc je určené pre študentov, ktorí sa chcú zaoberať širšími otázkami danej problematiky.

Program je určený pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl bez manažérskej praxe. Absolvovaním programu získajú konkurenčnú výhodu na trhu práce.


Diskusia

Podobné ponuky