• Obchodná akadémia
  • OA v Starej Ľubovni poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v 5-ročnom bilingválnom (slovensko - anglickom) odbore Obchodná akadémia - bilingválne štúdium (63 17M 74) a v 4-ročných študijných odboroch obchodná akadémia (63 17M) a služby v cestovnom ruchu (63 55M).
  • 052 428 00 30
  • sekretariat@oa-sl.vucpo.sk
  • http://www.oasl.sk
  • Jarmočná 132, 064 01 Stará Ľubovňa
Fotogaléria
Prezentačné video