• OZ Mediačno-konzultačného centra SOVA
  • Občianske združenie je platformou pre mediátorov a pre širokú verejnosť s cieľom informovania a vzdelávania v oblasti mediácie ako alternatívneho riešenia sporov.
    
    Realizuje akreditované rekvalifikačné vzdelávanie v mediácii a ďalšie profesijné vzdelávanie mediátorov.
  • 0907 430 192
  • malamediator@gmail.com
  • http://www.mkcsova.sk
  • Horná 54, 974 01 Banská Bystrica