Právo- online podpora Mgr. Tomášikova 20, Bratislava, Slovensko
Zverejnené december 2, 2018 / 1120
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Právo
Názov študijného odboru : 3.4.1. Právo
Akademický titul : Mgr.
Termín na zaslanie prihlášky : 30.6.2019
O prijímacom konaní : Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte práva PEVŠ musia splniť podmienky čl. 4 Zásad prijímacieho konania Fakulty práva PEVŠ

Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium práva na inej vysokej škole (ako FP PEVŠ):  z dôvodov kapacitných možností si fakulta v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo uskutočniť výber prijatých uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na základe poradia podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia.

Čo po škole? : 2.stupeň (magisterské štúdium): – advokátsky koncipient – exekútor – notársky koncipient – odborný pracovník vo všetkých zložkách verejnej správy.
Tvoje absolventské schopnosti : 2.stupeň (magisterské štúdium): – advokátsky koncipient – exekútor – notársky koncipient – odborný pracovník vo všetkých zložkách verejnej správy.
O ponuke :
Magisterská forma štúdia práva na PEVŠ vám ponúka kvalitné moderné vzdelanie, ktoré je priamo prepojené s praxou. Vďaka širokej ponuke predmetov a možnosti špecializácie zabezpečujeme svojim absolventom najlepší štart v ich budúcej kariére.

Nový modul online podpory zefektívni vaše štúdium a ušetrí váš čas. Študujte odbor právo moderným spôsobom, ktorý myslí na vaše potreby. Sledujte prednášky online z domu či práce a využívajte ďalšie výhody, ktoré modul ponúka. Kvalita štúdia a podmienky na jeho úspešné absolvovanie ostávajú bez zmeny.

Online podpora umožní, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali. K dispozícii vám budú aj všetky online zdroje PEVŠ, vrátane prístupu do knižnice, k elektronickým vedeckým databázam, právnemu informačnému systému C.H. BECK. Taktiež konzultácie svojich akademických a študijných otázok môžete vykonávať prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov.

Semináre (pozn.: uplatňujú sa v prípade dennej formy štúdia), postupové skúšky aj štátne skúšky, vrátane obhajob záverečných prác absolvujete v sídle školy v Bratislave.


Diskusia

Podobné ponuky