Prezentačné zručnosti: Vecne a pútavo Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovensko
Zverejnené december 29, 2017 / 406
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Osobný rozvoj
Cena kurzu : 130 EUR
Lektor : Zuza Fialová
Termín začiatku kurzu : Termín kurzu nájdete na https://www.pdcs.sk/sk/kurzy-pdcs
Trvanie a organizácia kurzu : Kurz je dvojdňový. Kurz priebieha v priestoroch PDCS, o.z. od 9:00 do 17:00 hod. 
Výstup po absolvovaní kurzu : Certifikát
Akreditovaný vzdelávací program : Nie
O ponuke :
Kurz je určený všetkým tým, ktorí potrebujú zdokonaliť prezentovanie v odbornom kontexte. Môže byť vhodný pre výskumníkov alebo iných odborníkov, ktorí prezentujú výsledky svojej práce na odborných fórach, konferenciách, okrúhlych stoloch apod., ale aj pre pedagógov, ktorí chcú inovatívne realizovať svoje prednášky. Takisto sa venuje schopnosti prezentovať odborné témy laickému publiku, schopnosti zaujať účastníkov, prezentovaniu v časovom strese, zvládaniu trémy či problémových situácií počas prezentácie.
  • Poznáte tú situáciu, keď sa celé dni či týždne pripravujete na dôležité odborné podujatie, máte všetko v hlave presne premyslené, dokonale vypočítané na predpísaných 30 minút? A potom v programe zistíte, že tesne pred vami zaradili príspevok VEĽMI DÔLEŽITÉHO ČLOVEKA. Ten rozpráva a rozpráva... a publikum podriemkáva. Z hrôzou pozorujete, ako konzumuje váš drahocenný čas, ako ukrajuje minútu po minúte... Nakoniec sa utrápený moderátor obráti k vám a požiada vás o štvorminútové zhrnutie vášho príspevku, lebo potom nasleduje obed... Ako zareagovať? Dá sa vôbec na niečo také pripraviť?
  • Ako nestratiť hlavu a urobiť nezabudnuteľnú prezentáciu aj s minimom času a minimom pomôcok, aj to budeme trénovať. A tiež to, ako vyvážiť formu a obsah, ako byť autentickým prezentérom či uveriteľnou rečníčkou.
Tematické okruhy kurzu:
  • Typy prezentácií podľa cieľa a podľa druhu publika – ako prispôsobiť obsah a formu;
  • Príprava prezentácie (zostavenie obsahu, výber príkladov, názorné pomôcky) – praktický tréning;
  • Technická podpora prezentácií, software pre prezentácie, výhody a nevýhody rôznych pomôcok;
  • Možnosti interaktívnej prezentácie, zapájania poslucháčov (veľké aj malé skupiny);
  • Prezentovanie na odborných fórach (konferencia, seminár, okrúhly stôl/odborná porada);
  • Prezentovanie pre laické publikum (rozhovor pre médiá, verejné vystúpenie, apod.);
  • Zvládanie trémy a stresu, flexibilita pri meniacich sa podmienkach (nedostatok pomôcok, časový stres, apod.);
  • Nácvik krátkych prezentácií v simulovaných podmienkach.
Účastníci kurzu získajú písomné materiály v rozsahu najmenej 30 strán, zoznam podpornej literatúry vrátane linkov na online zdroje a videá a certifikát. 

Diskusia

Podobné ponuky