Prípravný kurz CAE Košice Moyzesova 24, Košice, Slovensko
Zverejnené august 14, 2017 / 353
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Košice / Košický kraj
Kategória : Cudzie jazyky
Cena kurzu : 240
Termín začiatku kurzu : 25.9.2017
Trvanie a organizácia kurzu : http://jazykova-skola.sk/pripravny-kurz-cae/
Pre koho je kurz určený : http://jazykova-skola.sk/pripravny-kurz-cae/
Ako sa prihlásiť : http://jazykova-skola.sk/pripravny-kurz-cae/
Akreditovaný vzdelávací program : Áno
Program :
  • Prípravný kurz CAE je rozdelený do 40 vyučovacích hodín – pomerne sa zaoberá gramatikou a kritickým čítaním, rozprávaním, počúvaním a písaním.
  • Kurz bol vytvorený špecificky pre potreby slovenského študenta a dnes má za sebou mnoho úspešných absolventov, ktorí sa môžu pýšiť Cambridgeským certifikátom potvrdzujúcim ich vysoko pokročilú úroveň Anglického jazyka.
  • Na kurze vyučujeme pomocou overených Cambridgeských materiálov a vlastných jazykových handoutov a didaktických hier, ktoré sme vytvárali a testovali po dobu už viac než 5 rokov.  Je vynikajúcou voľbou pre ľudí, ktorí sa rozhodli študovať a pracovať v medzinárodnom prostredí, prípadne v prostredí medzinárodných spoločností.
  • Našich absolventov vzdelávajú len lektori, ktorí dosiahli úroveň C2 (CPE), prípadne jej ekvivalent C1 with Merit z profesionálnych jazykových certifikácií ako BEC, ILEC, IFCE a iné.
  • Po absolvovaní ste pripravení na jazykovú skúšku CAE (Cambridge English Advanced)
O ponuke :
Prípravný kurz CAE  je zameraný na úspešné zvládnutie certifikácie CAE (hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie, písanie). Tento jazykový kurz organizujeme niekoľkokrát ročne v Košiciach a je vynikajúcou prípravou pre medzinárodnú certifikáciu úrovne C1 –  CAE (Cambridge English Advanced). Pre jeho absolvovanie je potrebné disponovať jazykovými zručnosťami na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Diskusia

Podobné ponuky