Radikalizácia a deradikalizácia – ako postupovať Štúrova Ulica 13, Bratislava, Slovensko
Zverejnené jún 13, 2019 / 12
Typ ponuky : Kurzy
Okres/Kraj : Bratislava / Bratislavský kraj
Kategória : Osobný rozvoj
Cena kurzu : 70 EUR
Lektor : Dušan Ondrušek
Termín začiatku kurzu : Presný termín konania kurzu nájdete na: https://www.pdcs.sk/sk/kurzy-pdcs
Trvanie a organizácia kurzu : Kurz je 1-dňový. 
Výstup po absolvovaní kurzu : certifikát
Akreditovaný vzdelávací program : Nie
O ponuke :

V posledných rokoch si nevieme dať rady s narastajúcimi prejavmi násilia a extrémizmu u mládeže, ale aj v dospelom veku. Chystáme programy prevencie a nie vždy plne rozumieme príčinám a skúsenostiam na Slovensku aj v iných krajinách. Hrozí nám na Slovensku nový typ antiliberálneho myslenia? Hrozí nárast násilia a rozmach paramilitárnych skupín? Čo proti tomu môžeme robiť?

V kurze sa venujeme pojmovému vyjasneniu (čo je extrémizmus, radikalizácia, deradikalizácia a disengagenent), porozumeniu prečo dochádza k radikalizácii – na Slovensku i vo svete, poznatkom o tom, ako vyzerá proces radilkalizácie (teória 6 stupňov radikalizačného schodiska podľa Fathaliho Moghadama).

Pomocou video-ukážok si vysvetlíme, aké sú špecifická pri ľavicovej radikalizácii, pravicovej radikalizácii, náboženskej radikalizácii (analýza príkladov radikalizačného procesu – aj s videami - na príkladoch rozhovorov s bývalými extrémistami, ktorých sme stretli -Tom Olsen, Christian Picciolini, Jessie Morton a ďalší).

Objasníme si, ako vzniká a ako sa prejavuje fanatizmus a fundamentalistické myslenie a aké sú psychologické aspekty podmieňujúce radikalizáciu (javy „my a oni“/ in group-out group, myslenie „black-and-white“, zmeny postojov na princíp „all-or-nothing“...). Ujasníme si, čo možno robiť v prevencii takýchto javov na Slovensku.

Prostredníctvom rozboru videí a prehrávania rolových situácii si vyskúšame, ako postupovať s jednotlivcami i skupinami v konfrontačných rozhovoroch a tiež ako pripravovať programy prevencie radikalizácie mládeže.

Tento kurz lektorsky zabezpečuje Dušan Ondrušek, psychológ so 40-ročnou praxou na Slovensku a v zahraničí. V časti programu s cvičením prispeje ako hosť tréner Lukáš Zorád.

Účastníci kurzu získajú certifikát, elektronické materiály k téme (vo formáte PDF), ako aj písomné materiály k cvičeniam a zoznam odporúčanej literatúry.


Diskusia

Podobné ponuky