Teambuilding a dobrovoľníctvo: príležitosť urobiť niečo dobré

Teambuilding a dobrovoľníctvo: príležitosť urobiť niečo dobré

„Obed! Môžete zobrať náradie a ísť dolu!“, kričí kolega na skupinku ľudí pracujúcich na hradbách.

„O chvíľu sme tam, chceme to dokončiť!“, odpovedá mu šéfka jedného z oddelení ich firmy a utiera si spotené čelo. Dvaja chlapi v tempe nahadzujú hlinu na sitá, aby ostatní mohli spomedzi kameňov povyberať päťstoročné črepy. Pracuje sa dobre, sme v tieni hradnej steny. O chvíľu je miesto archeologického výkopu vyčistené a všetci sa spokojne pozerajú na viditeľný výsledok svojej práce. Spontánne si podávajú ruky.

Sme na teambuildingu. Neprebieha však v hoteli, ale na hrade. Hoci nešportujeme, sme na čerstvom vzduchu. Hoci cielene nepreberáme pracovné témy, mnohí kolegovia využijú možnosť naozaj sa porozprávať. To, čo práve robíme je budovanie tímu s pridanou hodnotou – budovanie tímu formou firemného dobrovoľníctva.

Firemné dobrovoľníctvo je pre firmy atraktívne a je to „win-win situácia“ pre všetky strany:

Pre pracovný tím znamená spoločnú aktivitu s jasným zmyslom a viditeľným výsledkom. Tieto dva atribúty tím stmeľujú. Fyzická práca je pre ľudí pracujúcich v kanceláriách vítanou zmenou. Navyše, je ťažké udržať si pri nej formálnu tvár. Ľudia sa tak spoznajú akosi „inak“ a aj to je zmyslom teambuildingu.

Spoločnosť, ktorá vyšle svojich manažérov či oddelenie na takýto teambuilding má príležitosť budovať svoj image. Čoraz viac firiem dotvára svoju firemnú kultúru aktivitami v rámci tzv. spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Viditeľnosť projektu a mena firmy podporí TV reportáž, novinový článok či zdieľanie fotografií na sociálnych sieťach.

Téma dobrovoľníckeho projektu môže byť rôzna: obnova historických pamiatok, ekologické centrá, parky či urbánny priestor. Dokonca sociálne témy ako pomoc škole, detskému domovu a podobne. Prínos firemného dobrovoľníctva pre partnerov z tzv. „tretieho sektora“ asi netreba vysvetľovať. Je to podpora ich práce, pomoc venovaná im. Dobrovoľníci za ňu dostanú napríklad možnosť nahliadnuť do zákulisia projektu viac než bežná verejnosť (zazvoniť si zvonom v tristoročnej zvonici, navštíviť verejne neprístupné miesta v hrade, nakŕmiť mladého jeleňa mliekom z fľaše). Je to tiež príležitosť inšpirovať sa výnimočnými ľuďmi, ktorí takéto občianske združenia vedú.

„Dostali sme príležitosť využiť tento čas na niečo dobrého,“ hovorí do kamery jedna z účastníčok teambuildingu. Kolega ju dopĺňa: „Navyše, tú prácu po nás jasne vidieť. Každý má rád, keď je po ňom vidieť kus roboty.“

TV Severka

TV DK

    september 25, 2017/ by Quanticon, s.r.o. / in ,

    Diskusia

    bool(false)